0
Empty cart
 x 
Cart is empty

ATBILDĪBA

Keeper Arts pastāvīgi strādā pie pakalpojumu un produktu klāsta uzlabojuma.
Tomēr, Keeper Arts nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par sekojošām situācijām:

- ja kādas neizpilde no Keeper Arts puses ir saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu ietekmi;

- ja jūs izdariet spēkā esošajiem Noteikumiem neatbilstošu pasūtījumu;

- ja jūs sniedzat nepareizu informāciju;

- ja situācija ir izveidojusies apzinātas un/vai prettiesiskas trešo personu darbības rezultātā.


Tehnisko iemeslu dēļ Keeper Arts veikalā pieejamo preču fogrāfijas var nenozīmīgi atšķirties no preces ārējā izskata realitātē. Lūdzam iepazīties  ar preces aprakstu pirms pasūtījuma veikšanas.


Keeper Arts veic visas nepieciešamās darbības lai nodrošinātu visu preču vislabāko kvalitāti.

Keeper Arts veikalā pieejamas preces ir paredzētas saprātīgu pieaugušo cilvēku lietošanai floristikas, hobbija un rokdarbu sfērā. Lūdzam nepieļaut bērnu piekļuvi precēm bez pieaugušo uzraudzības. Nepieļaut dzīvnieku tiešu piekļuvi precēm. Atsevišķās preces var būt ķīmiski apstrādātas vai var saturēt sīkas detaļās, kas var radīt briesmas pieaugušiem, bērniem vai dzīvniekiem, ja tās tiek aiztiktas, ieelpotas vai norītas.


Atsevišķie produkti var līdz noteiktai pakāpei zaudēt savas fiziskas vai ķīmiskas īpašības (piem., krāsa, forma, sastāvs) saskaroties ar tiešo saules gaismu, gaisu vai ūdeni. Keeper Arts nav atbildīgs par preču nepareizu izmantošanu, nepiemērotu uzglabāšanu un/vai dabīgu nolietojumu, kas ir individuāli nosakāms katrai precei.

Ja jums ir šaubas par kādas konkrētas preces izmantošanas veidu un/vai uzglabāšanas noteikumiem, lūdzam sazināties ar Keeper Arts papildus konsultācijas saņemšanai!


Preces tiek nosūtītas no Olaines, Latvijas Republika. Jebkuru ar piegādi un/vai preci (ja piemērojams) saistīto muitas un citu nodevu, nodokļu un/vai papildus maksu samaksa ir tikai jūsu pienākums. Keeper Arts neuzņemas nekādu atbildību par šādu nodevu, nodokļu un/vai papildus maksu neapmaksas rezultātiem.


Keeper Arts interneta mājas lapa ir izveidota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Mēs nevaram apliecināt, ka mājas lapā izvietots saturs vai jūsu darbības Keeper Arts mājas lapā ir atbilstošas un pieļāujamas  jebkurā citā ģeogrāfiskajā teritorijā. Tie, kas izvēlas pieslēgties Keeper Arts mājas lapai vai veikt norādītajā lapā jebkādas darbības ārpus Latvijas Republikas, dara to pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par vietējo normatīvo aktu ievērošanu.


Keeper Arts paļaujas uz to, ka visas darbības (pasūtījuma izvietošana, samaksas veikšana, u.c.) mājas lapā un veikalā veic saprātīgi pieauguši cilvēki. Keeper Arts neuzņemas nekādu atbildību un neizvērtēs situācijas, kad pasūtījumu izdara un/vai samaksu veic rīcībnespējīga persona, nepilngadīgai vai kļūdas dēļ. Tomēr, Keeper Arts veiks pasākumus šādu negadījumu iespējamības mazināšanai. Gadījumā, ja pasūtījumu izdara rīcībnespējīga persona, nepilngadīgais vai kļūdas pēc lūdzam nekavējoties ar mums sazināties piemērota risinājuma atrašanai!

Keeper Arts

Paldies, ka ieskatījāties Keeper Arts mājaslapā! Mēs rūpīgi izvēlamies pārdošanā esošos produktus, apstrādājam un ražojam preces floristiem, hobbijam un rokdarbiem, kā arī izpildām personīgos pasūtījumus. Ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums - ar prieku palīdzēsim! Lai Jums jauka un radoša diena!